Oferujemy Kompleksową usługę w zakresie Projektowania oraz Budowy:

- zewnętrznych sieci wodociągowych,
- zewnętrznych sieci kanalizacyjnych,
- przyłączy wody,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- przyłączy kanalizacji deszczowej,
- instalacji zewnętrznych - instalacji gazu, wody, kanalizacji,
- zagospodarowania wody opadowej i gruntowej,
- drenaże,
- studnie chłonne,
- system skrzynek rozsączająca-retencyjnych STORMBOX.

Oraz dodatkowo:Wykopy pod fundamenty, wymiany gruntów oraz odwodnienia ternu/wykopów. W razie potrzeby ukształtujemy oraz zniwelujemy wybrany teren wraz z umocnieniem skarp i wyprofilowaniem rowów . Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu prace przeprowadzamy w szybkim tempie, dbając o termin realizacji. Z nami masz pewność, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas.