PROJEKTOWANIE – BUDOWA Zewnętrznych Sieci, Przyłączy oraz Instalacji

Sprzęt
14 września 2017

PROJEKTOWANIE – BUDOWA Zewnętrznych Sieci, Przyłączy oraz Instalacji

Kompleksowe Usługi Projektowania oraz Budowy:

  • Sieci Zewnętrznych – Wodociągowych; Kanalizacyjnych
  • Przyłączy – Wody; Kanalizacji  sanitarnej; Kanalizacji deszczowej
  • Instalacji zew.- Gazu; Wody; Kanalizacji
  • Zagospodarowania Wody Opadowej oraz Gruntowej:

– Drenaże ;Studnie chłonne ;System skrzynek rozsączająca-retencyjnych STORMBOX

Wykonujemy także :

  • Próby Szczelności Instalacji Gazowych.
  • Próby Szczelności Sieci Wodociągowych.
  • Niwelacje Terenu oraz inne prace ziemne.
  • Odwodnię Terenu oraz wykopów (Igłofiltry)